pH Neutral 250ml

Produktinformation

Vätskan neutraliserar ögat snabbt vid stänk av kemikalier. Därefter fortsätter man spola ögat med Eye & Wound Wash 250 ml.