Sterile Stripe

Produktinformation

Ett tejp som används för mindre sårskador, skärsår och operationssår. Sårytorna kan förslutas mot varandra vilket ger en god läkning, minskar risken för infektioner och bidrar till ett bättre kosmetiskt resultat.