Fire Extinguisher

Produktinformation

Lättanvänd släckspray för mindre bränder så som typ A, B, E & F. Skummet från släcksprayen smutsar inte ner och är biologiskt nedbrytbart. Effektivt avstånd är 3-4 m och spraytiden per flaska är ca 15-25 s. Kan användas flera gånger tills behållaren är tömd. Fire Extinguisher är avsedd för släckning av följande brandtyper: A. (trä, textil, papper), B. (bränsle, olja), E- (elektronik upp till 1000V) F- (livsmedelsfett)