Utbildningar

I Sverige drabbas ca 6 000 person årligen av hjärtstopp utanför sjukhus och endast ca 10% överlever. Om behandling med hjärtstartare & HLR påbörjas inom 3 minuter är överlevnadsgraden 75%. Tiden till behandling är avgörande! För varje minut som går innan ingripande sjunker chansen för överlevnad med 10 %.

Boka utbildning

HLR med Hjärtstartare och Första hjälpen

Gedigen utbildning där teori varvas med parataktiska träningsmoment.

– Förstå vikten av tidigt larm & tidig HLR
– Kontrollera livstecken
– Larma 112
– Hjärt- och lungräddning
– Använda en hjärtstartare
– Stabilt sidoläge
– Luftvägsstopp
– Första hjälpen och S-ABC

Tid: 3 timmar

HLR med Hjärtstartare

Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består av teori och praktisk träning.

– Förstå vikten av tidigt larm & tidig HLR
– Kontrollera livstecken
– Larma 112
– Hjärt- och lungräddning
– Använda en hjärtstartare
– Stabilt sidoläge
– Luftvägsstopp

Tid: ca. 2 timmar

S-ABC

– S – Säkerhet för dig och den skadade
– A – Andning
– B – Blödning
– C – Hantera och agera vid chock

Utöver detta ingår även genomgång av de vanligast förekommande olyckorna som t.ex. fallskador, sårskador, brännskador, ögonvård.
Vi går även igenom det senaste inom första hjälpen material.

Tid: 1,5 timmar

Barn HLR

– Larma 112
– Medvetandekontroll
– Andningskontroll
– Stabilt sidoläge
– HLR med god kvalitet, 5 inblås 15:2 mitt på
– Första hjälpen vid luftvägsstopp
– Genomgång av hjärtstartaren

Tid: 2,5 timmar