Eye & wound wash 250ml

Produktinformation

Vår ögonskölj är en svensk uppfinning som håller sig steril till sista droppen. Eye & Wound wash 250 ml har 17 min spoltid*. Flaskan innehåller ingen drivgas vilket gör den miljövänlig. Flaskan blir inte kall när man spolar en längre tid. Det går att spraya underifrån vilket underlättar vid transport. *Vid frätande ämne olycka ska man enligt arbetsmiljölagen spola minst 15 min.

Eye & Wound Wash Mini

Produktinformation

Vår ögonskölj är en svensk uppfinning som håller sig steril till sista droppen. Eye & Wound wash mini 50 ml har 4 min spoltid*. Flaskan innehåller ingen drivgas vilket gör den miljövänlig. Flaskan blir inte kall när man spolar en längre tid. Det går att spraya underifrån med flaskan vilket underlättar vid transport. *Vid frätande ämne olycka ska man enligt arbetsmiljölagen spola minst 15 min.