Första Hjälpen

Första Hjälpen vid olycksfall

Livsfarligt läge – Andning – Blödning – Chock

L-ABC

Utbildningen innehåller:

  • L – Livsfarligt läge
  • A – Andning
  • B – Blödning
  • C – Hantera och agera vid chock

Utöver detta ingår även genomgång av de vanligast förekommande olyckorna som t.ex. fallskador, sårskador, brännskador, ögonvård.

Vi går även igenom det senaste inom första hjälpen material.

Upp till 12 personer per grupp.

Tid: ca. 1,5 timmar

5 900 kr ex. moms

Boka utbildning