HLR med Hjärtstartare

Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består av teori och praktisk träning.

– Förstå vikten av tidigt larm & tidig HLR
– Kontrollera livstecken
– Larma 112
– Hjärt- och lungräddning
– Använda en hjärtstartare
– Stabilt sidoläge
– Luftvägsstopp

Upp till 12 personer per grupp.

Tid: ca. 2 timmar

7 900 kr ex. moms

Boka utbildning